İbrahim Attila ACAR (Prof. Dr.)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesidir. Aynı Üniversitede Rektör yardımcılığı ve İİBF kurucu dekanlığı görevlerinde bulunmuştur

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programında tamamlamıştır.

2Akademik hayata 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim dalında başladı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Görevlisi oldu. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programında "Anayasal Denk Bütçe politikasının Türkiye'de Uygulanabilirliği" isimli doktora teziyle doktor ünvanını aldı.

Yayınları ve çalışmaları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile ilgili alanlardır. Bunun dışında stratejik yönetimin yüksek öğretime ve sağlık yönetimi ve ekonomisine etkisi alanlarında da tez ve çalışmaları bulunmaktadır. IX. Kalkınma Planı ve X. Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu üyesi olan Prof. Dr. Acar, Yüksek Öğretimde etkinlik, Üniversite sıralamaları, Avrupa Üniversiteler Birliği yüksek öğretim değerlendirme ve derecelendirme çalışmalarına katılmıştır. Bağımsız değerlendirici olarak proje yönetim ve değerlendirmesi ile Adli makamların bilirkişilik görevlerini yürütmektedir. Yerel ve ulusal düzeyde başta ekonomi ve yüksek öğretimin geleceği ile ilgili konular olmak üzere; tarımsal ekonomik faaliyetler ve bunun yansımaları gibi alanlarda farklı medya kanallarında programlara katılmıştır.

Sinerjik ve iletişim odaklı bir yönetim anlayışını benimseyen Prof. Dr. Acar; takım ruhu ve liyakat tabanlı yaklaşımlara önem vermektedir. İyi oyunun "iyi kurallar kadar iyi oyuncularla" mümkün olabileceğine inanmakta ve bu doğrultuda çalışmaktadır.