İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İzmir, 35620, Türkiye
Telefon: 0.232.329.35.35
E-posta: attila2000@gmail.com – acar@ikc.edu.tr