İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İzmir, 35620, Türkiye
Telefon: 0(232) 329 35 35/ 3248
E-posta: attila2000@gmail.com – acar@ikc.edu.tr