MERKEZ BANKASINDA NE DEĞİŞTİ?
16 Mayıs 2016
YABANCILAR EĞİTİMİ ve “MAARİF” VAKFI MESELESİ
2 Haziran 2016

GELİRİNE SAHİP ÇIKMAK – MİLYONER OLMAK

Ülkelerin gelir ve refahının arttırılmasında birikimler önemlidir. Birikim, değerlendirilebilir kaynak demektir. Türkiye’de ekonomiden sorumlu kişiler tasarruf ve kaynak yönetiminden söz ettikçe, karşı taraftan “gelir yok ki tasarruf olsun” sözleri yükseldi. Gelir, tasarruf ve harcama belirli bir bakış açısıyla tanımlanmıyor. Herkes için gelir farklı, ihtiyaç farklı, tasarruf denen meblağ farklı. Kimine on binler yetmezken, kimisi de asgari ücretle, kira bir evde yaşamayı becerir.   Ülkemizde tasarruf yok tüketim çok derken, bankalardaki hesaplar, elbette bunun içinde en dikkat çekeni olan, bir milyon TL ve üzeri hesap sahipleri açıklandı… Açıklandı derken, “sayı olarak” açıklandı elbette. 2016 başı itibariyle bir milyon TL ve üzeri bankada mevduatı bulunan kişilerle ilgili BDDK verileri açıklandı. Tek hesapta milyon TL olan bu kişiler “milyoner” olarak tanımlanmaktadır. Bu hesap sahipleri belirli periyotlarla BDDK tarafından açıklanmakta ve bankalardaki para birikiminin genel durumu ve hesap sahipleri hakkında genel bilgi verilmektedir.

Mevduat türü

Mevduat tutarı (TL)

Mudi sayısı (Adet)

10 bin liraya kadar

42.152

61.509.745

10-50 bin lira arası

112.788

4.551.818

50-250 bin lira arası

222.453

2.040.805

250 bin-1 milyon lira arası

188.800

398.241

1 milyon lira ve üzeri

594.661

93.008

Toplam bankalardaki mevduat

1.160.855

64.658.343

Buradaki tablo, bankalarda bir milyon TL ve üzeri hesap sayısını 93 bin olarak gösteriyor. Bu kadar hesapta bulunan para miktarı toplam bankalarda bulunan mevduatın %51’i. Banka mevduatının her yüz lirasının 51 TL’sinin bu 93 bin kişiye ait olması ilginç bir bilgi elbette. Bu sayı geçen yıllarda 20 bin kişi idi. Sayı neredeyse beş kat artmış görünmektedir.
10 bin liraya kadar hesabı olan küçük hesapların sayısı neredeyse nüfus kadardır… bir milyon TL hesabın altındaki grup 400bin adettir. Bu 400 bin kişi potansiyel milyoner grubundadır ve toplam birikimleri 189 milyar TL’dir. Bu hesap sahipleri gelecekte milyoner hesabı açma ihtimali olan kişilerden oluşmaktadır.
Bu hesap açıklamaları sayesinde bankalardaki mevduatın yapısı hakkında da fikir sahibi olmak mümkündür. Türk bankalarındaki toplam birikim, bu birikimin döviz ya da milli para cinsinden dağılımı, hesap sahiplerinin milliyeti ve en nihayetinde hangi miktarlarda paranın kimlerde veya kaç kişide yoğunlaştığı bilgisine de ulaşmak mümkündür. Bu hesaplar 2012 ilk çeyrekte 46 bin 695 adet iken, aradan geçen 5 yılda yüzde 100’ü geçti. BDDK verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki toplam mevduatı son 5 yılda yüzde 78 artarak 1 trilyon 160milyar 855 milyon liraya yükseldi. Bu rakam enflasyon ve toplam gelir rakamlarındaki artışla kıyaslandığında yüksek bir değerdir.
Bu tutarın da kendi içinde bir tasnifi yapıldığında, 2016 başı itibariyle 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat hesaplarındaki toplam birikim 2012 yılının aynı dönemine göre %94,2 artarak 595 milyar liraya ulaştı. Milyoner hesaplarındaki mevduat zaman zaman %50’yi geçmiştir.
Şöyle bir geriye doğru bakıldığında Ağustos 2008’de bankalarda 1 milyon ve üzeri tutardaki hesap sayısı 23 bin kişiden oluşmaktaydı. Her iki yılda bir milyoner sayısı yaklaşık 20 bin kişi kadar artmaktadır. Ekonominin zengin üretmesi iyi de servetin yarısının bu zenginlerde toplanması, hala gelir dağılımı için sorun olmaya devam etmektedir. Üretilen gelirin hakça paylaşımı ya da belirli zenginlik seviyelerini aşan gelirin vergilendirilmesi ve elde edilen gelirin yeniden topluma aktarılması çok eski bir söylem olmakla beraber, gerçekleştirilmesi konusunda hep problemler yaşanmaktadır.
Fransa bu konuda ciddi adımlar atmayı planlarken, sanatçı sporcu bazı yüksek gelir gruplarına mensup kişilerin vatandaşlık bile değiştirdiği görüldü. Gelir, paylaşılmalı. Gelir vergilendirilmeli. Hakikaten birinin yeyip birinin baktığı düzenler hoş karşılanmamaktadır.

 3,575 total views,  3 views today

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.